SUNNIVA NEUENKIRCHEN ROSENBERG 

Sivilarkitekt MNAL 
Sunniva Rosenberg Arkitektur ble etablert av Sunniva Neuenkirchen Rosenberg i 2014.

Rosenberg har Master i Arkitektur fra NTNU 2005, og utdanning innen arkitektur, kunsthistorie og fotografi
fra henholdsvis Trondheim (NTNU), Tromsø, Skjeberg, Bergen (UIB) og Hamburg (HFBK),
samt bakgrunn som sivilarkitekt ved kontorene Reiulf Ramstad Arkitekter og Mad Arkitekter i Oslo, (2005-2014).

Rosenbergs diplomoppgave fra NTNU ble forespurt presentert i flere forum både nasjonalt og internasjonalt, og Rosenberg har deltatt i flere profilerte prosjekter og prisvinnende konkurranser og opparbeidet bred kompetanse innenfor alle prosjektfaser,
samt byggesaksbehandling i spesialsaker som krever dispensasjoner.

Prosjektet L15 tegnet av kontoret fikk etter ferdigstilling i 2020 Byggeskikkprisen i Lillesand kommune.

Foretaket har sentral godkjening for ansvarsrett etter plan - og bygningsloven,
som ansvarlig søker og prosjekterende arkitekt, Tiltaksklasse 2.
     
   

       
 
                

 
  

________________


Byggeskikkprisen 2020 i Lillesand kommune: Diplomoppgave NTNU / Dagbladets magasin: