SUNNIVA NEUENKIRCHEN ROSENBERG 

Sivilarkitekt MNAL Sunniva Rosenberg Arkitektur ble etablert av Sunniva Neuenkirchen Rosenberg i 2014.

Rosenberg har Master i Arkitektur fra NTNU 2005, og utdanning innen arkitektur, kunsthistorie og fotografi
fra henholdsvis Trondheim (NTNU), Tromsø, Skjeberg, Bergen (UIB) og Hamburg (HFBK),
samt bakgrunn som sivilarkitekt ved kontorene Reiulf Ramstad Arkitekter og Mad Arkitekter i Oslo, (2005-2014).

Rosenbergs diplomoppgave fra NTNU ble forespurt presentert i flere forum både nasjonalt og internasjonalt, og Rosenberg har deltatt i flere profilerte prosjekter og prisvinnende konkurranser og opparbeidet bred kompetanse innenfor alle prosjektfaser,
samt byggesaksbehandling i spesialsaker som krever dispensasjoner.

Prosjektet L15 tegnet av kontoret fikk etter ferdigstilling i 2020 Byggeskikkprisen i Lillesand kommune.

Foretaket har sentral godkjening for ansvarsrett etter plan - og bygningsloven,
som ansvarlig søker og prosjekterende arkitekt, Tiltaksklasse 2.     
   

       
 
                

 
  


Sunniva Rosenberg Arkitektur is an architectural practice located in Oslo, Norway.
The company was founded - and is operated by Sunniva Neuenkirchen Rosenberg.

In recent years, the office has been the architect for several major detached house project in different parts
og Norway, within areas with challenging regulatory provisions but with a focus on material quality, context
and precision throuhout all phanses of an architectural assignment.

One goal is to develop site-adapted architecture in the span between new and old, history and future, created
through studies of space, light, orientation, vegetation, time and place.

The L15 project, wich has been developed by the office through all phases, was awarded the 2020 Building
practice award in Lillesand municipality after completion.

Sunniva Neuenkirchen Rosenberg grew up in Lillesand, in southern Norway.
She has a master`s degree in architecture from the Norwegian University of Science and Technology, NTNU,
in 2005, and one year of architectural education from Hochschule fûr bildende Kûnste, HFBK Hamburg.
She has a degree in Art history from the University of Bergen(UiB), and photography and architecture from
Skjeberg, Bergen, Trondheimm, Tromsø and Hamburg, respectively.
She has a background from several yaers as an employed architect at Reiulf Ramstad Arkitekter and Mad
Arkiteker in Oslo.


_____________ ___


Byggeskikkprisen 2020 i Lillesand kommune: Diplomoppgave NTNU / Dagbladets magasin: