 VILLA B21 

TYPE / Bolig, privat oppdrag
STED / Kristiansund/ Norge
ÅR /  Ongoing project
AREAL / 510 kvm
ARKITEKT / SR Arkitektur
RÅDGIVERTEAM / RIB, RIV, RIE, RIBR, R-GEO, R-ENERGI, R-LYS, Beskriver
OPPDRAG / Ny enebolig med uthus og garasje,riving av eksisterende bolig. Prosjektering og søknadsprosess i alle faser.

_____________________________________________________________________________