 L15

TYPE / Bolig, privat oppdrag
STED / Lillesand/ Norge

ÅR / 2020
AREAL / 47 kvm innendørs, 20 kvm utendørs
ARKITEKT / SR Arkitektur

PRIS / Byggeskikksprisen 2020 i Lillesand kommune


_______________________________________________________________________________