  L15 s 

TYPE / Bolig, privat oppdrag 
STED / Lillesand/ Norge

AREAL / 43 kvm
STATUS / Ferdigstilt 2010
OPPDRAG / Tilbygg og totalombygging av hel etasje i eksisterende bolig.
ARKITEKT / SR Arkitektur


_______________________________________________________________________________Eksistertende bolig hadde en sokkeletasje med funksjoner som boder, bad og vaskerom.
Det var et ønske fra oppdragsgiver å åpne opp arealet mot hagen og lage en egen sommerleilighet her.
Tidligere funksjoner tilhørende eksisterende bolig skulle allikevel beholdes og kunne brukes uavhengig av leiligheten.

Tidligere funksjoner er derfor fortsatt å finne her, men plassert på en måte som gjør dem tilgjengelige uavhengig av leiligheten. Nye funksjoner som bad, tekjøkken og garderobe er tilført. Ellers er arealet åpent og fleksibelt for ulik bruk uavhengig av om etasjen brukes som separat enhet eller en utvidelse av eksisterende bolig.

Samtlige tidligere funksjoner, og nye, er plassert inn i et nytt, frittstående volum sentralt i etasjen.
Det er tilført et tilbygg mot hagen som åpner hele etasjen med utsikt og lys, og det er lagt inn glass i hver ende for å skape gjennomgående siktlinjer og gjennomlys.
Tilbygget er utført som et stramt og enkelt volum som står i kontrast til eksisterende hus.
Fleksible skyvedører i frostet glass deler inn de ulike sonene, og gir etasjen fleksibiliteten den trenger i forhold til ulik bruk gjennom hele året.