 VILLA Ø33

TYPE / Bolig, privat oppdrag
STED / Lillesand / Norge

ÅR / 2016 - 2020
AREAL / 305 kvm

OPPDRAG / Ny enebolig på 3 etasjer med dobbelgarasje, takterrasse og basseng på smal, kupert tomt.
Prosjektering og søknadsprosess for bolig i strandsonen.



_______________________________________________________________________________