 S2 

TYPE / Bolig, bygård
STED / Oslo / Norge
ÅR / 2019 -2020
ARKITEKT / SR Arkitektur
OPPDRAG / Arkitektfaglig rådgivning - Renovering av bygård i Oslo fra 1890
UTFØRENDE / XK Entrepenør

_____________________________________________________________________________

Renovering av bygård i Oslo // Utskifting av frostskadet tegl, ny tynn kalkpuss som eksponerer underliggende tegl, nye trekninger i fasaden og ved gesims, utført med sjablong. Ny isolering av vinduer, nye beslag og nye farger tilbakestilt til opprinnelig. Sandblåsing av tidligere skjulte stein langs gate og fortau. Ny belysning i hele bygården og opppussing av trapperom. Glimt fra bygården i 1916 - arkivbilde som viser mørk vindusfarge mot en lys fasade

Materialprøver fra prosess - kalkpuss og beslagsprøver