 VILLA U46

TYPE / Bolig, privat oppdrag
STED / Hisøya / Norge
ÅR / 2015 - 2018
AREAL / 310 kvm
ARKITEKT / SR Arkitektur
OPPDRAG / Ny enebolig, riving av eksisterende hus. Prosjektering og søknadsprosess for bolig i strandsonen og innenfor LNF området.

________________________________________________________________________________